Wednesday, November 18, 2009

Uurimistöö kava näidis

Uurimistöö kava näidis

· Uuringu teema

· Juhendaja

· Valiku kahelauseline põhjendus

· Töö valdkond, objekt, aine (mida uurid? Kuidas formuleerida teaduskeeles?

· Lahendamisjärge ootavate probleemide loend või pingerida (mida konkreetset selle küsimuse kohta ei ole teada?)

· Ülesanded- mida tuleks teha?

· Töö põhi- ja lisaeesmärk (millistele tulemustele soovin jõuda, mida taotlen, mida püüan saavutada?) Probleemi teoreetiline või praktiline käsitlemine: analüüsimine, lahtimõtestamine või lahendamine. Seoste uurimine nähtuste vahel. Teaduse ja proktika probleemide avastamine.

· Hüpoteesid- tõestamisele võetavad väited, teesid

· Oodatavad tulemused

· Uurimismeetodid (millise instrumendi, vahendiga ma mõõdetavaid näitajaid uurin?)

· Lähteandmed- milliseid näitajaid arvestan, mõõdan, jälgin?

· Kirjandus jt. teabeallikad- loetelu (Millised teooriaf, autorid võimaldaksid teemas süvenemist?

· Kalenderplaan: tööde etapid + tähtajad

No comments:

Post a Comment